ประเภทที่รับสมัคร
ระดับ ประเภท รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 ความสามารถพิเศษ 09 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 19 มี.ค. 2567 ภายใน 20 มี.ค. 2567 ภายใน 20 มี.ค. 2567 ภายใน 30 มี.ค. 2567
ม.1 ห้องเรียนปกติ (ต่างจังหวัด) 09 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567 23 มี.ค. 2567 ภายใน 27 มี.ค. 2567 ภายใน 27 มี.ค. 2567 ภายใน 30 มี.ค. 2567
ม.1 ห้องเรียนปกติ (นอกเขต) 09 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567 23 มี.ค. 2567 ภายใน 27 มี.ค. 2567 ภายใน 27 มี.ค. 2567 ภายใน 30 มี.ค. 2567
ม.1 ห้องเรียนปกติ (ในเขต) 09 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567 23 มี.ค. 2567 ภายใน 27 มี.ค. 2567 ภายใน 27 มี.ค. 2567 ภายใน 30 มี.ค. 2567
ม.4 ความสามารถพิเศษ 09 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 ภายใน 21 มี.ค. 2567 ภายใน 21 มี.ค. 2567 ภายใน 31 มี.ค. 2567
ม.4 ห้องเรียนปกติ 09 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2567 ภายใน 28 มี.ค. 2567 ภายใน 28 มี.ค. 2567 ภายใน 31 มี.ค. 2567
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท: ความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัคร : 09 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร : 10 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก : 19 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 20 มี.ค. 2567
รายงานตัว : 20 มี.ค. 2567
มอบตัว : 30 มี.ค. 2567
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท: ห้องเรียนปกติ (ต่างจังหวัด)

เปิดรับสมัคร : 09 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร : 13 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก : 23 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 27 มี.ค. 2567
รายงานตัว : 27 มี.ค. 2567
มอบตัว : 30 มี.ค. 2567
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท: ห้องเรียนปกติ (นอกเขต)

เปิดรับสมัคร : 09 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร : 13 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก : 23 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 27 มี.ค. 2567
รายงานตัว : 27 มี.ค. 2567
มอบตัว : 30 มี.ค. 2567
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท: ห้องเรียนปกติ (ในเขต)

เปิดรับสมัคร : 09 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร : 13 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก : 23 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 27 มี.ค. 2567
รายงานตัว : 27 มี.ค. 2567
มอบตัว : 30 มี.ค. 2567
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภท: ความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัคร : 09 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร : 10 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก : 20 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 21 มี.ค. 2567
รายงานตัว : 21 มี.ค. 2567
มอบตัว : 31 มี.ค. 2567
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภท: ห้องเรียนปกติ

เปิดรับสมัคร : 09 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร : 13 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก : 24 มี.ค. 2567
ประกาศผล : 28 มี.ค. 2567
รายงานตัว : 28 มี.ค. 2567
มอบตัว : 31 มี.ค. 2567
ข้อมูลการรับสมัคร

คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเปิดเว็บไซต์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ